MISSIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskuse missioon on haridussüsteemi osana toetada Pärnu linna laste ja noorte võimetekohast arengut koostöös ümbritseva võrgustikuga ning pakkuda psühholoogilisi teenuseid piirkonna elanikele.

VISIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskus on õppiv ja loov kompententsikeskus, mis toetab elukestvat arengut.

​VÄÄRTUSED ​

Kõiki inimesi väärtustav, HOOLIV ja empaatiline suhtumine teiste, iseenda ja ümbritseva suhtes

Parimate lahendusteni jõudmise nimel on oluline avatud KOOSTÖÖ kõigi osapooltega, liikudes ühise eesmärgi poole erinevate valdkondade spetsialistide kogemusi ja pädevusi rakendades.

Parimate võimaluste leidmiseks kasutame olemasolevaid PROFESSIONAALSEID ning usaldusväärseid meetodeid, läbi elukestva õppe avardame oma teadmisi ja laiendame töövõtete pagasit luues uusi, kliendi vajadusi ajas arvestavaid ressursse.

 

Teenused

Psühholoogiline       nõustaja

Õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate psühholoogiline nõustamine.

Nõustab ja teeb koostööd õpilaste, lapsevanemate ja kooliga toetamaks 1.-9. klassi kohustusliku hariduse omandamiseks.

Koolisotsiaalnõustaja

Õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine toetamaks kohustusliku põhihariduse omandamist.

Õppenõustaja

Nõustab õpilasi gümnaasiumi hariduse omandamisel.

Psühholoogid
  • Individuaalne psühholoogiline nõustamine

  • paarinõustamine

  • perenõustamine

  • loovteraapiad

Eripedagoog

Koolieelsete koduste laste ja nende vanemate eripedagoogiline-logopeediline nõustamine.

 Lasteaedade sotsiaalpedagoog

Lasteaia lapsevanemate ja õpetajate eri- ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

 

Võta ühendust 

Aadress: Metsa 1, Pärnu linn, 80041

Tel: +372 44 31 436

Mob: +372 58 509 247

© 2023 by Pärnu Õppenõustamiskeskus