MISSIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskuse missioon on haridussüsteemi osana toetada Pärnu linna laste ja noorte võimetekohast arengut koostöös ümbritseva võrgustikuga ning pakkuda psühholoogilisi teenuseid piirkonna elanikele.

VISIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskus on õppiv ja loov kompententsikeskus, mis toetab elukestvat arengut.

​VÄÄRTUSED ​

Kõiki inimesi väärtustav, HOOLIV ja empaatiline suhtumine teiste, iseenda ja ümbritseva suhtes

Parimate lahendusteni jõudmise nimel on oluline avatud KOOSTÖÖ kõigi osapooltega, liikudes ühise eesmärgi poole erinevate valdkondade spetsialistide kogemusi ja pädevusi rakendades.

Parimate võimaluste leidmiseks kasutame olemasolevaid PROFESSIONAALSEID ning usaldusväärseid meetodeid, läbi elukestva õppe avardame oma teadmisi ja laiendame töövõtete pagasit luues uusi, kliendi vajadusi ajas arvestavaid ressursse.

 

Teenused

 

Aadess: Metsa 1, Pärnu linn, 80041

Tel: +372 44 31 436

Mob: +372 58 509 247

E-post: onk@onk.ee

© 2023 by Pärnu Õppenõustamiskeskus