top of page

MISSIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskuse missioon on haridussüsteemi osana toetada Pärnu linna laste ja noorte võimetekohast arengut koostöös ümbritseva võrgustikuga ning pakkuda psühholoogilisi teenuseid piirkonna elanikele.

VISIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskus on õppiv ja loov kompententsikeskus, mis toetab elukestvat arengut.

​VÄÄRTUSED ​

Kõiki inimesi väärtustav, HOOLIV ja empaatiline suhtumine teiste, iseenda ja ümbritseva suhtes

Parimate lahendusteni jõudmise nimel on oluline avatud KOOSTÖÖ kõigi osapooltega, liikudes ühise eesmärgi poole erinevate valdkondade spetsialistide kogemusi ja pädevusi rakendades.

Parimate võimaluste leidmiseks kasutame olemasolevaid PROFESSIONAALSEID ning usaldusväärseid meetodeid, läbi elukestva õppe avardame oma teadmisi ja laiendame töövõtete pagasit luues uusi, kliendi vajadusi ajas arvestavaid ressursse.

ÕNK_logo-transparent.png
Teenused

Teenused

Psühholoogiline       nõustaja

Õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate psühholoogiline nõustamine.

 

Vali spetsialist siit

Nõustab ja teeb koostööd õpilaste, lapsevanemate ja kooliga toetamaks 1.-9. klassi kohustusliku hariduse omandamiseks.

Koolisotsiaalnõustaja

Õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine toetamaks kohustusliku põhihariduse omandamist.

Vali spetsialist siit

Õppenõustaja

Nõustab õpilasi gümnaasiumi hariduse omandamisel.

 

 

Vali spetsialist siit

Psühholoogid
  • Individuaalne psühholoogiline nõustamine

  • paarinõustamine

  • perenõustamine

  • loovteraapiad

Vali spetsialist siit

Eripedagoog

Koolieelsete koduste laste ja nende vanemate eripedagoogiline-logopeediline nõustamine.

 Lasteaedade sotsiaalpedagoog

Lasteaia lapsevanemate ja õpetajate eri- ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Vali spetsialist siit

Contact
bottom of page