top of page

KKK-korduma kippuvad küsimused. Ole hea ja vaata küsimused ja vastused läbi, ehk leiad sobiva lahenduse juba siit.

1. Kes võivad pöörduda Pärnu Õppenõustamiskeskuse poole? 

 

Pärnu Õppenõustamiskeskuse (ÕNK) poole võivad pöörduda lapsed, lapsevanemad, õpetajad jt Pärnu linna elanikud.

 

2. Kas nõustamine on tasuline? Kas pöördumiseks on vaja kellegi suulist või kirjalikku suunamist? 

 

Õppenõustamiskeskus kuulub linna haridussüsteemi ja pakub Pärnu linna elanikele psühholoogilisi teenuseid tasuta. Suunamist vaja ei ole.

 

3. Kas Rajaleidja ja õppenõustamiskeskus on üks ja sama asutus? 

 

Õppenõustamiskeskus ja Rajaleidja on eri organisatsioonid, kuid teevad tihedat koostööd, et toetada õpilast, vanemaid ja õpetajaid. Otsuseid õpilasele sobiva õppekava kohta Õppenõustamiskeskus ei väljasta, seda teeb Rajaleidja.

 

4. Kuidas valida, kas pöörduda koolisotsiaalnõustaja, psühholoogilise nõustaja või psühholoogiateenistuse poole? 

 

Koolisotsiaalnõustaja toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse sotsiaalsete probleemide korral (kiusamise, suhtlemis- ja käitumisprobleemide puhul, kui laps ei taha koolis käia jms). 

Psühholoogiline nõustaja / psühholoog hindab lapse vaimset võimekust ja arengut, vaimset tervist mõjutavaid tegureid (hirm, ärevus, emotsionaalsed ja suhteprobleemid jm) ning annab last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste leidmisel. 

Psühholoogiateenistus pakub individuaalset psühholoogilist nõustamist, paari- ja perenõustamist ning loovteraapiaid.

Lasteaedade sotsiaalpedagoog on abiks ja toeks arendamist vajavate oskuste välja selgitamisel lasteaedades.

 

Koolisotsiaalnõustajad ja psühholoogilised nõustajad /psühholoogid töötavad suurema osa tööajast koolis ja nende vastuvõtud on nii koolis kui ka ÕNKis. Psühholoogiateenistuse psühholoogid pakuvad teenust ainult ÕNKis. 

 

5. Kuidas valida spetsialist ja kuidas aega broneerida? 

 

Kodulehelt Meeskonna alt leiate kõik meie asutuse spetsialistid. Vali endale sobiv nõustaja siit. Soovitame esmalt kaaluda valikul lapse kooli teenindavaid spetsialiste, kuid soovi korral võib pöörduda ükskõik millise spetsialisti poole.

Kõik spetsialistid broneerivad oma vastuvõtuaegu ise, palun võtke nendega ühendust kodulehel olevate kontaktandmete kaudu.

 

6. Kas ÕNK pakub õpiabi või abiõpetaja teenust? 

ÕNK ei paku õpiabi ega abiõpetaja teenust.

 

7. Kellega/millega tegeleb ÕNKi eripedagoog?

ÕNKi eripedagoog nõustab koolieelseid koduseid lapsi ja nende vanemaid: hindab laste arengut ja õpioskuste taset, kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks. 

bottom of page