Õppenõustamiskeskuse missioon ja visioon

  • MISSIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskuse missioon on haridussüsteemi loomuliku osana toetada õpilase võimetekohast arengut ning teha koostööd neid ümbritseva võrgustikuga.

  • VISIOON

Pärnu Õppenõustamiskeskus on õpilase isikliku potentsiaali märkamise ja arendamise kaudu tema haridusteed toetav, perede psühholoogilist toimimist tasakaalustav ning eri valdkondade spetsialistidega koostööd tegev nõustamis- ja kompetentsikeskus.

Õppenõustamiskeskuse väärtused

  • Professionaalsus
  • Koostöö
  • Innovaatilisus
  • Hoolivus